logo LGM (10K) Loopgroep Makkum

Informatie

Doel van onze loopgroep:

Samen op een ontspannen en verantwoorde manier bezig zijn met hardlopen waarbij gezelligheid en sfeer belangrijk zijn, maar zeer zeker ook het behalen van een prestatie op eigen niveau.

Voor iedereen

Loopgroep Makkum is er voor een ieder die op welk niveau dan ook zich bezig wil gaan houden met hardlopen.
Als je een basis hebt van een half uur achtereen lopen, kun je al deelnemen aan de groep.
Deze basis kun je zelf opbouwen door bijv. Evi of start to run.
Ook zijn er op internet diverse beginschema's te vinden.

Wat doen wij

Om ons persoonlijke doel te bereiken kan er 2 maal per week getraind worden.
De trainingsdagen zijn:
Maandagavond van 19.30 tot ca 21.00( door Jan Hindrik Hartman)
Woensdagavond van 19.30 tot ca 20.45 (door Christina de Haan.)

Vanaf 5 januari 2015 is er een beginnersgroep gestart waarin op dezelfde tijden gelopen wordt. De maandag groep wordt begeleid door Freek Jaarsma en de woensdag door Jan Hindrik Hartman. Bij afwezigheid, wordt er vervanging gezocht.
Tijdens dit beginnersprogramma is het doel om na 15 weken, 5 km (30 minuten) achtereen te kunnnen hardlopen.
Na dit programma kan men aansluiten bij de gevorderden.

Trainers

We hebben 1 trainster met opleiding ( Christina de Haan) die op woensdagavond training geeft.
Deze trainingen op woensdag zijn gericht op loopscholing en interval.
Op maandagavond geeft Jan Hindrik Hartman de training.
Dit zal voornamelijk een duurloop zijn. Met voor wie dat wil tempowisselingen.
Vrijdagavond is er vaak een klein groepje die zelf een duurloop organiseert.
Wie de trainers zijn vindt u onder de knop Contact

Maar ook gezelligheid

Gezelligheid is naast het lopen ook erg belangrijk tijdens de trainingen.

Daarnaast is er iedere eerste woensdag van de maand, de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje gezellig te blijven nazitten.
Ook wordt er in ieder geval 1 keer per jaar een thema training gegeven.

Waar kunt u ons vinden

Samen met de motorclub en de ijsvereninging delen wij het clubhuis van IJsvereniging Makkum (bij de ijsbaan, naast de Jumbo)
Een erg mooie plek, waar wij als loopgroep erg blij mee zijn.
Voor iedere training komen de lopers hier bij elkaar, waarna wij een gezamelijke warming-up beginnen.
Eventuele overbodige kleding kan achterblijven in het clubhuis.

Wat zijn de kosten?

Om onze onkosten te kunnen vergoeden, vragen wij van onze leden een contributie van 5,00 per maand.
Deze contributie mag overgemaakt worden op Rekening NL 32 RABO 0108248569 tnv B Jaarsma-Roorda.
Van deze gelden worden onze trainers betaald, de huur van het clubhuis en de kosten die worden gemaakt tijdens nazitten en andere gezellige bijeenkomsten.© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl