logo LGM (10K) Loopgroep Makkum

De Vereniging


Bestuur

Het informele bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jan Hindrik Hartman

Secretaris/Penningmeester: Barbara Jaarsma

Assistent Penningmeester: Tineke Algera
Algemeen bestuurslid: Andrea Kroes
Algemeen bestuurslid: Reinder de Valk


Trainers:

Trainers van loopgroep Makkum:

Christina de Haan ( woensdagavond)

Jan Hindrik Hartman ( Maandagavond)

Ledenadministratie:

Wilt u lid worden of heeft u vragen over uw lidmaatschap, dan kunt u via de mail contact op nemen met Barbara Jaarsma loopgroepmakkum@hotmail.nl

Het betalen van de contributie ( 5 per maand) kan worden gedaan op rekeningnummer 10.82.48.569 tnv. B Jaarsma-Roorda

De website en administratie wordt beheerd door Barbara Jaarsma.
Voor al uw vragen en suggesties, kunt u een mail sturen naar loopgroepmakkum@hotmail.nl


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl